Augustus Theodore Norton (1808-1884)

Norton, Augustus Theodore photo.jpg
Augustus Theodore Norton is buried at Alton Cemetery, Alton, Illinois.

Augustus Theodore Norton is buried at Alton Cemetery, Alton, Illinois.